Въпроси и отговори:

 

Колко време отнема осигуряването на социален асистент?

Обикновено два до три дни от подаване на заявката. При спешни случаи имаме готовност да реагираме до 24 часа.

 

Предлагате ли придружители в болнични заведения?

Да.

 

Възможно ли е социалният асистент да живее в дома на нуждаещия се?

Да, при желание и необходимост от 24 часови постоянни грижи и водене на домакинството. В такъв случай клиентът предоставя на социалния асистент самостоятелна стая за живеене и поема режийните разходи.

 

Винаги ли персоналът е един и същ?

В зависимост от периода се сменят двама или повече социални асистенти, като периодът и начинът на смяната са въпрос на индивидуално договаряне.

 

Как е подбран персоналът?

За наши служители ние назначаваме единствено отговорни хора, с опит в обгрижването на възрастни и/или болни хора, които умеят да отговарят на нуждите и потребностите на възрастните и/или болни хора по най-добрия начин. Освен това персоналът ни се избира след събеседване с психолог.

 

Как се процедира, ако не сме доволни от предоставения ни социален асистент?

Поради спецификата на работата, при ненапасване на характери или други забележки, Асистент-24 Ви предоставя нов социален асистент.

 

Възможно ли е да се срещнем със социалния асистент, преди да започне работа, или да изберем между две или няколко предложения?

Асистент-24 Ви дава пълна информация за социалния асистент и по Ваше настояване може да се организира подобна предварителна среща.

 

Социалните асистенти гарантират ли за здравословното си състояние?

Социалните асистенти биват назначавани при нас единствено след представяне на актуално медицинско свидетелство. Освен това декларират писмено, че не страдат от заразни заболявания и се задължават незабавно да ни уведомят, в случай, че при тях възникнат някакви здравословни проблеми.

 

Кой следи за качественото изпълнение на задачите на социалния асистент?

Грижата за качественото изпълнение на социалната услуга се поема изцяло от Асистент-24. Поддържаме постоянна връзка както с нашите социални асистенти, така и с лицата, заявили услугата, така и по възможност с обгрижваните лица.

 

Какви ще бъдат разходите за социалните услуги?

Месечните разходи варират и са предмет на индивидуално договаряне в зависимост от обхвата на социалната услуга, тежестта на заболяването на обгрижваното лице и необходимите квалификации на социалния асистент.

След попълване и изпращане на заявка, ние ще се свържем с Вас с конкретно предложение.

За осигуряването на социален асистент се заплаща еднократно такса от едномесечна вноска, която се фактура в първата фактура.

Трябва да се има в предвид, че се депозира сума равна на едномесечните разходи за социалната услуга с цел да се гарантира заплащането на социалния асистент.
При 24 часово обгрижване е необходимо да се подсигури отделна стая /по възможност/, ползване на санитарни помещения и режийни разходи за социалния асистент за периода на обгрижване.

 

Как и кога се извършват плащанията?

Фактури се издават на всеки две седмици. Плащанията се извършват по банков път по посочената във фактурата банкова сметка. Внесеният депозит се приспада от плащането за последния месец от договора или се възстановява при прекратяване на социалната услуга и изплащане на всички фактури.

 

Как се прекратява договорът?

Договорът може да бъде прекратен в рамките на 10 дни и от двете страни в съответствие с българското законодателство.

 

Защо е по-разумно да наема домашен помощник/социален асистент от Вашата агенция, а не да потърся лично такъв?

Избирайки нашите услуги Вие получавате:

  • Предварителен подбор на кандидатите за социални асистенти съгласно Вашите желания и потребности.
  • Социалния асистент е наш служител и вие нямате финансови отношения с него.
  • В случай на възникнал проблем (болест на социалния асистент или др.) ние имаме грижата да подсигурим услугата без прекъсване.
  • Упражняваме контрол за извършената работа на социалния асистент.
  • Гарантираме Вашата сигурност

 

Не открихте нужната информация?

Задайте вашия въпрос чрез формата по-долу. Ще се свържем с вас и ще ви отговорим.

ИзпратиИзчисти